Efektivní podniková řešení

Co     Jak     Kdo         Kontakt

Komponenty úspěšných projektů

Automatizace obchodních procesů

Pro Vás osobně optimalizovaný software, vysoký stupeň automatizace kompexních obchodních procesů Vám ušetří čas a sníží výdaje.

Integrace firemních aplikací

Pomoc při projektování, plánování, získávání a realizace komplexních projektů v heterogenních prostředích. Specializací na migraci a optimilizaci dat převezmeme plynule celkový nebo doplňující přechod na více účinné systémy.

Agilní vývoj software

Mimo snížení režie byrokratismu na minimum, jsme pro produktivní pracovní postup: stálé konstruktivní sladění, namísto strnulých plnění smluv. Flexibilní přizpůsobení na měnící se rámcové poměry, namísto nesmyslných přeměn zastaralého plánu. Realizace je s ohledem na internacionalizaci (i18n) a lokalizaci (L10N).

Pokročilé webové služby

Více než 25 let provozujeme servery na několika stanovištích pro nejrůznější výkonné komplety našich zákazníků. Počínaje od kompletního vícejazyčný web hosting, přes plně automatizovanou výměnu dat pomocí jednotlivých rozhraní, až po komplexní rozvržení nákladů v load balancing clusterových systémů.

IT konzultace

Naše nabídka zahrnuje nejen konzultaci, pomoc, školení zaměstnanců a podporu při průběhu plánování. Podporujeme též při koncepci, výběru, pořizování, implementaci a provozu příslušného hardwaru a softwaru pro obchodní provoz.