راهکارهای تجاری کارآمد

چه     چگونه     چه کسی         تماس

خاستگاه راهکارهای مطلوب

W398 توسط Axel Koester تاسیس گردید. وی 25 سال است که به منظور تضمین سهولت عملیات های تجاری، به تهیه و توسعه نرم افزار می پردازد. این شرکت طی 15 سال گذشته در ارائه راهکارهای قابل سفارشی مطابق با نیازهای مشتری در حوزه های مدیریت موجودی کالا و نیز مدیریت محتویات چندزبانه تخصص پیدا کرده است. راهکارهای تملکی ما موفقیت اقتصادی مشتریان بی شمارمان را دوچندان می سازند.

این راهکارها علاوه بر مدیریت شبکه و سیستم های صدور صورتحساب برای صنعت ارتباطات، سیستم های مدیریت محتویات و پخش همزمان محتویات برای صنعت نشر و تولید و نیز سیستم های مدیریت موجودی و نرم افزار حسابداری برای قشر خرده فروش را نیز دربرمی گیرند.

یکی از مزایای خاص راهکارهای ما ساده سازی فرآیندهای پیچیده تجاری از طریق اتوماسیون یکپارچه است. کاهش چشم گیری که بدین طریق در منابع خطاهای احتمالی حاصل می شود، منجر به افزایش ارزش مازاد برای مشتریان ما خواهد شد.

لطفاً به منظور آگاهی از اینکه چگونه می توانیم فرآیندهای تجاری شما را به طور قابل توجهی بهینه سازی کنیم، با ما تماس بگیرید.با ما در تماس باشید - از مشاوره دادن به شما خرسند خواهیم شد.